1643982387859_palapeli%203-me.jpg

Ruovesi

Ha­luai­sit­ko perustaa kerhon tai ver­tais­tu­ki­ryh­män tai onko sinulla mielessä tar­peel­li­nen ylei­sö­luen­non aihe?

Millaista toimintaa toivoisit omalle alu­eel­le­si?


Ota yhteyttä yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­jaan: pia.nykanen(at)tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi tai 050 576 3313.


Virtain dia­be­tes­ker­ho

Ryhmä on tauolla.
Seuraa Suo­men­se­län Sanomien muis­ti­lis­taa tai ota yhteyttä Anneli Laurilaan p. 040 033 5580.


Yh­teys­tie­dot

Tampereen Diabetesyhdistys ry

Lähteenkatu 2-4

33500 Tampere

p. 045 358 2505

tsto@tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi

Avoinna

ma - ke klo 9-14

to          klo 13-18

perjantaisin suljettu

Lisää dia­be­tek­ses­ta